Bli medlem

Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening er tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

Du kan registrere deg som medlem ved å trykke på knappen under. Velg 'Bli medlem i et lokallag', -NJFF Buskerud, -Søndre Hurum JFF og -medlemskategori.

Faktura blir utsendt fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i etterkant.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi oppfordrer alle gamle og nye medlemmer om å tilknytte sitt spillekort hos Norsk Tipping til Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening. Dette koster ingenting, men gjør at vi mottar 5% av tippebeløpet fra Norsk Tipping. 

Grasrotandelen er et viktig bidrag for at vi skal kunne opprettholde et godt og rimelig tilbud til medlemmene. All arbeidsinnsats som legges ned i foreningen er frivillig og ubetalt dugnadsarbeid, men det er et løpende behov for materiell, utstyr, vedlikehold m.m. Vi ønsker at aktivitetstilbudene prismessig skal være overkommelig for alle lommebøker!

Midler fra Grasrotandelen går direkte til aktiviteter på Fuglemyr og haglebanen, fiske, utbedring av hyttene våre og derfor -RETT til deg som medlem.  Konkrete eksempler siste årene er bl.a.:  kjøleskap, solcelleanlegg motorsag, beisl Rødvannshyttene, ruser og garn til fiskeutvalget. Grasrotmidlene gir oss også likviditet til ulike innkjøp av forbruksmaterialer ved arrangementer og opplæringsaktiviteter. 

Velkommen som medlem !