Bli medlem

Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening er tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

Du kan registrere deg som medlem ved å trykke på knappen under. Velg 'Bli medlem i et lokallag', -NJFF Buskerud, -Søndre Hurum JFF og -medlemskategori.

Faktura blir utsendt fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i etterkant.

Medlemskapskategorier (priser pr 2017):

     
HOVEDMEDLEM Som hovedmedlem er du tilknyttet en lokalforening. Medlemskapet inkluderer bladet Jakt og Fiske fritt tilsendt. 750,-
SIDEMEDLEM Valget krever at hovedmedlemsnummer oppgis, siden det forutsetter at du er medlem. Uten tidsskrift. 450,-
FAMILIEMEDLEM Krever at hovedmedlemsnummer på ektefelle/samboer oppgis, siden det forutsetter at en av dere er medlem. Gjelder kun for ektefelle/samboer, og ikke eksempelvis for egne barn. Uten tidsskrift. 285,-
BARN- / UNGDOMSMEDLEM Gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år. Pris med og uten tidsskrift. 370,- 250,-
PENSJONIST-/UFØREMEDLEM Gjelder pensjonister f.o.m det året de fyller 67 og for uføretrygdede. Inkluderer bladet Jakt og Fiske fritt tilsendt. 510,-
TIDSSKRIFT = NJFFs medlemsblad Jakt & Fiske  

Forbehold om prisendringer

__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi oppfordrer alle gamle og nye medlemmer om å tilknytte sitt spillekort hos Norsk Tipping til Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening. Dette koster ingenting, men gjør at vi mottar 5% av tippebeløpet fra Norsk Tipping. 

Grasrotandelen er et viktig bidrag for at vi skal kunne opprettholde et godt og rimelig tilbud til medlemmene. All arbeidsinnsats som legges ned i foreningen er frivillig og ubetalt dugnadsarbeid, men det er et løpende behov for materiell, utstyr, vedlikehold m.m. Vi ønsker at aktivitetstilbudene prismessig skal være overkommelig for alle lommebøker!

Midler fra Grasrotandelen går direkte til aktiviteter på Fuglemyr og haglebanen, fiske, utbedring av hyttene våre og derfor -RETT til deg som medlem.  Konkrete eksempler siste årene er bl.a.:  kjøleskap, solcelleanlegg motorsag, beisl Rødvannshyttene, ruser og garn til fiskeutvalget. Grasrotmidlene gir oss også likviditet til ulike innkjøp av forbruksmaterialer ved arrangementer og opplæringsaktiviteter. 

Velkommen som medlem !