Kontaktinformasjon

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening

Postboks 24, 3480 FILTVET

Org.nr.:       994 207 849

Bankkonto:   2240 60 55357

Bankkonto hytteleie:  1503 41 81052

Bankkonto Fuglemyr skytebane:  1503 18 22510

Vipps ID:  117596, ...eller søk opp Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening

 

STYRET

Leder:                    Pål Sø b  ye     , Tel 922 81 492

Nestleder:           Anders Ola  ussen  , Tel 402 11 942

Kasserer:           Ekstern

Sekretær:          Simon Cederholm, Tel 982 08 627

Styremedlem:     Hasse Amundsen, Tel 950 57 908

Styremedlem:     Robin Olsen , Tel 940 56 181

Styremedlem:        Ann Kristin  S øbye   , Tel 959 29 966

Ung-kontakt

                         Robin Olsen, Tel 940 56 181

Kvinnekontakt

                         Ann Kristin Søbye, Tel 959 29 966

Jaktutvalget

Leder:               Tom Granli, Tel 906 72 008

Medlem:            Tobias Fagerås

Medlem:            Magnus Loddengaard Folkestad

Medlem:            Lars Kristian Myhre

Hytteutvalget

Leder:              Jonny Olsen, Tel 952 48 997 

Medlem:           Kåre Bakken

Medlem:           Runar Braaten

Medlem:           Tommy Johansen

Fiskeutvalget

Leder:              Robin Olsen , Tel 940 56 181

Medlem:          Sigurd Holdhus

Medlem:          Stephan Karlsen

Medlem:          Jon Trygve Ekern

Medlem:          Kenneth Larsen

Skytebaneutvalget Fuglemyr

Leder:             Lars Kristian Myhre, Tel 986 30 302

Medlem:          Ann Kristin Søbye

Medlem:          Tobias Fagerås

Medlem:          Janne Frellumstad Gustavsen

Medlem:          Line Johansen

Valgkomite

Leder:             Bjørn-To re Hansen, Tel 901 27 500

Medlem:          Sten Floberg

Revisorer

Revisor:           Wenche Bjerkelund

Revisor:           Margrethe Ross Folkestad

Webansvarlig

                      Anders Olau ssen  tel 402 11 942

 

Verv i SHJFF ?

Meld deg som kandidat i dette skjemaet. Styre- og utvalgsverv som står på valg velges på årsmøtet. Verv krever hovedmedlemskap i SHJFF.