Predatorbekjempning

- i regi av SHJFF

Foreningen er i kontraktsforhold med grunneiere forpliktet til å drive predatorbekjempning og viltpleie. I tidligere år hadde vi en kampanje gående blant medlemmene, men denne ble avsluttet da svært få var aktive bidragsytere. I sesongen 2009/2010 startet vi opp denne ordningen for å overholde kontraktsvilkårene og bedre forholdene for nytteviltet i kommunen. Du trenger ikke være medlem av SHJFF for å delta og innrapportere. Resultatet av felt rovvilt i fra tidligere år vil finnes i arkivet nedenunder.

Statistikken blir jevnlig bli oppdatert, noe som vi håper skal gi større interesse blant medlemmene for å delta mer aktivt.

Innrapportering gjøres enkelt i skjemaet på høyre side.

Send oss også gjerne ved bilder som kan brukes her på nettsiden: sondre.hurum@njff.org

Bekjempningen drives av aktive jegere i Hurum med interesse for viltstell og ønske om å bedre vilkårene for matnyttig vilt. Jakt med våpen og fellefangst er likestilt i denne innrapporteringen. Premiering for beste bekjempere foretas ved jaktårets utløp.
All bekjempning må skje innenfor jakttidsrammene for vilt listet som predatorer !

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Innrapportering predatorbekjempning

Her kan du innrapportere felt og fanget predatorvilt