Baneskyting: Rifle og pistol

Rifle og pistolskyting foregår på Fuglemyr skytebaneanlegg. 

Banen er lokalisert her: kart

______________________________

 

Adgangskort

For å få adgangskort må du være medlem i en av følgende foreninger: SHJFF eller RÅJFF eller Hurum Sportsskytterklubb. Adgangskort og nøkkel til anlegget bestilles her.

Etter registrert innbetaling og kontroll mot medlemslister vil adgangskort og nøkkel tilsendes pr. post.

------------------------------------------------

Brukere av skytebanen forplikter seg til å sette seg inn i, og følge instruks for bruk av banen, øvrige retningslinjer om skytetider m.m, samt løpende informasjon på banens facebooksider.

-----------------------------------------------

Drift

Baneutvalg består av to personer fra hver av foreningene som i samarbeid drifter anlegget:

  • - Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening
  • - Røyken og Åros Jeger- og Fiskerforening
  • - Hurum Sportsskytterklubb
  •  

Det gis primært adgang til anlegget for medlemmer i de tre foreningene i form av adgangskort og nøkkel til bom, standplasser og toalettanlegg. Medlemmer med adgangsskort kan også løse gjestekort for å ha med ikke-medlemmer. Adgangskort har en årlig pris, og ved første gangs kjøp vil det også bli ilagt et depositum for nøkkelkort. Gjestekort følger medlemmets adgangskort.

Anlegget har 100 og 200 meters bane og det er opparbeidet kortere hold for pistolskyting. Regelverk for bruk av anlegget blir annonsert ved kjøp av adgangskort og ved oppslag på standplasser.

Historikk

Forsvaret la ned sin virksomhet på Fuglemyr i 2008 og overdro anlegget til Orkla ved Borregaard Skoger. Borregaard ønsket primært å gjøre en leieavtale for anlegget med Hurum Kommune. Kommunen ønsket ikke å stå som leietager og ville heller at en frivillig organisasjon skulle stå for driften av anlegget. Valget falt etter flere runder på Søndre Hurum JFF, og Nordre Hurum JFF / Hurum Sportsskytterklubb som naturlige samarbeidspartnere for Borregaard. Grunneier ønsket kontraktsmessig å forholde seg til en forening og SHJFF står som undertegner av kontrakten. Ved en driftsmessig overtagelse av anlegget tilsidesatte Fylkesmannen i Buskerud forsvarets alle tidligere konsesjonsvilkår og krevde ny søknad for drift av anlegget. Dette resulterte i tidkrevende behandling hos Fylkesmannen og etter hvert også hos Miljøverndepartementet. Denne behandlingen førte til  betydelig økonomisk belastning for søker. I etterhånd har Orkla solgt sine eiendommer til Statsskog, men kontrakten løper uforandret.

Hurum Kraft står sammen med Nordre og Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening for lokalidretten! Støtt vår sponsor ved å bestille Hurum-strømprodukter på   Hurumkraft.no   

Centralgaragen AS i Drammen bidrar til vårt aktivitetstilbud for medlemmene. Støtt vår sponsor ved å bestille verkstedtime eller prøvekjøring av bil på Centralgaragen.no

Fotogalleri

Fotogalleriet er tomt.