Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, de jaktbare artene og om lover og regler. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, må derfor bestå jegerprøven før jakt eller fangst. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning.

Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år. 

Jegerprøven avsluttes med elektronisk eksamen.

Studieplan for Jegerprøvekurset finner du her.  

Mer info hos Norges Jeger- og Fiskerforbund: 

____________________________

Jegerprøvekurs 2020 på Hurum arrangeres i regi av Søndre Hurum JFF med oppstart 4. mars på Tofte ungdomsskole.

Kurset består av 9 samlinger hvor utedag og skytedag er med. Teori vil være onsdager 18:00-21:00.

Påmelding gjøres på epost til:   post@shjff.no  med opplysning om:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Telefon
  • Epost

Du mottar deretter en bekreftelse for påmelding.

Program og mer info om kurset kan lastes ned her.

Det avholdes normalt ett jegerprøvekurs i året på Hurum. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Fotogalleri