Blyseier for NJFF i Stortinget

03.02.2015 21:48

Stortinget vedtok i dag med 79 mot 16 stemmer å lempe på blyforbudet.

Forslagsstillerne vektla at verken forskere eller forvaltning har framlagt ny kunnskap om at blyhagl er skadelig på fastmark. NJFF forventer nå at vedtaket raskt blir satt ut i live.

NJFFs generalsekretær Espen Søilen er godt fornøyd med dagens vedtak:
"- NJFF forventer at regjeringen effektuerer vedtaket så raskt som mulig, slik at jakta etter rype og småvilt til høsten kan foregå med blyhagl. NJFF har hele veien ment at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for et generelt forbud mot bruk av blyhagl. Hos ​NJFF og i jegerkretser har det vært stor frustrasjon over å bli fratatt det klare førstevalget ved valg av haglammunisjon. Blyhagl har de beste allroundegenskapene og kan benyttes til alle jaktbare arter og i alle typer hagler, fastslår Søilen."

Dette til foreløpig info.

Styret