Innkalling til Årsmøte 2017

15.03.2017 21:44

Søndre Hurum JFF avholder ordinær generalforsamling i klubbhuset på Fuglemyr Skytebane onsdag 29. mars 2017 kl 19:00.

Saker til behandling må være styret i hende innen 26. mars og sendes på epost til:  sondre.hurum@njff.org 

Innkalling og dagsorden finner du her.

Det oppfordres å stille som kandidat på valget. Vær med og gjør en forskjell  - meld din interesse i skjemaet her.

 

Det vil bli enkel servering med kaffe og noe å bite i.

 

VEL MØTT !

Hilsen Styret