Ledige rådyrløyver i Vernet skog

05.10.2018 11:13

SHJFF har etter årets trekning og tildelinger 3 stk. ledige fellingstillatelser på rådyr i terrenget Vernet skog for sesongen 2018.

Kun medlemmer av SHJFF med bopel i Hurum kan melde sin interesse.

Frist er innen utgangen av førstkommende mandag 8. oktober. Interesse meldes på til epost post@shjff.no med opplysninger om:

  • Navn, adresse, fødselsdato, telefon, epost

Løyvene vil bli tildelt etter trekning med følgende prioritering:

1. Medlemmer SHJFF med bopel Hurum som ikke har fått tildelt løyve i 2018

2. Medlemmer SHJFF med bopel Hurum som har fått tildelt løyve i 2018

Løyvet koster 750,- pluss grunnkort (småviltkort) 450,-.

Tildeling krever i tillegg dokumentasjon på betalt jegeravgift og skriftlig ettersøksavtale.

Kart over jaktområdet Vernet skog finnes her: Kartsamling SHJFF

Styret