Rådyrjegere skal kontakte elgjegere første uke i elgjakta fra 25. september

17.09.2017 18:27

Elgjakten starter i år 25. september. Av hensyn til denne skal rådyrjegere den første uka av elgjakta kontakte og avklare med leder i det aktuelle elglaget før jaktutøvelse evt. kan igangsettes.

Dette gjelder da i perioden 25. september – 1. oktober og i følgende jaktterreng:

Jaktterreng          Leder elglag                   Telefon

Berger                           Bjørn Hagen                            913 98 635

Rødby                            Bjørn Hagen                            913 98 635

Graver/Liltvedt                Tor Beston                              473 33 363

Rødtangen                     Svein Hansen                           900 81 245

Vernet skog                    Dag T. Follestad                       473 74 432

 

Det oppfordres til kommunikasjon for øvrig i jaktsesongen.

Småviltjegere bes også om å ta hensyn til elgjakten.

Ved spørsmål, ta kontakt med Jaktutvalget tlf. 924 56 018

Hilsen Jaktutvalget