SHJFF har mottatt 300.000 i gave fra Medarbeiderfondet ved Södra Cell !

03.07.2014 20:28

SHJFF har fått tildelt kr 300.000 fra Medarbeiderfondet ved Södra Cell Tofte. Fondet var i sin tid en gave fra Norske Skog til de ansatte ved fabrikken i forbindelse med 100-årsjubileet på slutten av 90-tallet. 

Tidligere medarbeidere stemte frem hvilke lag og foreninger som skulle få støtte nå som det ikke er flere ansatte igjen ved lokalbedriften. SHJFF var en av 9 som i går mottok midler fra stiftelsen.

SHJFF skal benytte midlene slik føringene er satt for pengegaven – nemlig til investeringer på Fuglemyr til glede for alle brukere av skytebaneanlegget. Dette gir alle medlemmer av Søndre Hurum JFF, Nordre Hurum JFF og HSSK et ennå bedre tilbud og mer aktivitet!

TUSEN TAKK for den fantastisk gaven og for den tillit vi er vist !!

Styret