Søknadsskjema for rådyrløyve 2016 er åpnet

12.05.2016 23:12

Det er nå åpnet for å søke fellingstillatelse på rådyr i de terrengene SHJFF disponerer for 2016.

Som tidligere søkes det i skjemaet på våre nettsider her (nederst på siden).

Forutsetningene for å søke er at man er 18 år, er medlem i SHJFF (ikke sidemedlem) og bosatt i Hurum.

Søknadsfristen er 15. juni, og trekning er planlagt gjennomført etter gjeldende regler 21. juni.

Trekningsresultatet offentliggjøres på SHJFF nettsider.

Vi oppfordrer til å søke flere alternative terreng i prioritert rekkefølge da etterspørselen i enkelte av terrengene normalt er stor.

Jaktuvalget